Gardiner

»Gardiner« bruges som udtryk for det, at vin langsomt løber ned ad glassets indersider, efter at man har slynget vinen rundt i glasset. I modsætning til en udbredt opfattelse har gardiner i glasset ikke umiddelbart noget med vinens kvalitet at gøre. Hænger gardinerne længe, er det udtryk for en høj viskositet og dermed en indikator på et højt glycerol-indhold, som igen er en indikator på et højt alkoholniveau.

Og så ser det jo også smukt ud.

Til forsiden…