Skifer

Skifer er en finkornet, lagdelt bjergart, ofte dannet af ler og rester af organisk materiale. Skifer er porøst og mineralholdigt. Betegnelsen skiffer dækker over mange forskellige typer, og i vinverden klassificerer man dem ofte efter deres farve, sort, blå, rød eller grøn.

Til forsiden…